ضرب‌المثل‌های جهان (آرزو، آزادی)

ضرب‌المثل‌های جهان 

آرزو

«آرزو» و «رؤیای» آدم، بیدار است. (فرانسوی)
آرزو بر جوانان عیب نیست. (ایرانی)
جوان به هر چه بخواهد می‌تواند برسد. 
آرزو، سرمایه‌ی مفلس است. (ایرانی)
آرزوها و خیالات ظرف‌ها را نمی‌شویند. (انگلیسی)
با وعده‌دادن کاری از پیش نمی‌رود.
آرزوی نا برآورده، همیشه مزاحم انسان است. (اتریشی)
آرزومند، نیازمند بود. (ایرانی)

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

آزادی
آزادی بیش از اندازه، زن خوب را هم فاسد می‌کند. (روسی)
آزادی «وجدان» نشانه‌ی خداپرستی است. (ایتالیایی)
آزادی قیمت ندارد. (اسپانیایی)
آزادی که زیاد شد مردم در لجن فرو می‌روند. (لهستانی)
آزادی بی حد و حصر برای یک زن نجیب و پاکدامن خطر بزرگی است. (روسی)
آزادی در بی‌آرزویی است. (ایرانی)

/ 0 نظر / 22 بازدید