داستان جالب شیعه شدن یک سنی

اقرار دشمن باعث شد که ما به تشیع روى آوریم

محمد بن اشعث از دشمنان اهل بیت علیهم السلام بود اما روزی مردم مطلع شدند که او و خانواده‌اش شیعه و محب امام صادق علیه السلام شده است. جعفر، پسر محمد بن اشعث ماجرای شیعه شدن پدر و خانواده‌اش را برای صفوان بن یحیى تعریف کرده و می‌گوید: آیا مى دانى با این که در میان خاندان ما هیچ نام و اثرى از شیعه نبود من چگونه شیعه شدم؟... و بعد ادامه می‌دهد که:

منصور دوانیقى روزى به پدرم محمد بن اشعث گفت: اى محمد! فردی باهوش براى من پیدا کن که مأموریت خطیرى به او بتوانم واگذار کنم. پدرم نیز دایی من، ابن مهاجر را معرفى کرد.

منصور به او گفت: این پول را بگیر و به مدینه نزد عبدالله بن حسن و جماعتى از خاندان او از جمله جعفر بن محمد علیه السلام برو و به هر یک مقدارى پول بده و بگو: من مردى غریب از اهل خراسان هستم که گروهى از شیعیان شما درخراسان این پول را داده‌اند تا به شما بدهم مشروط بر این که قیام علیه حکومت کنید و ما از شما پشتیبانى مى‌کنیم.

وقتى پول را گرفتند، بگو: چون من واسطه هستم، با دست خط خود، رسیدی بنویسید و به من بدهید.

ابن مهاجر برای انجام مامورت به مدینه آمد و بعد از مدتى نزد منصور برگشت. آن موقع پدرم هم نزد منصور بود. منصوربه ابن مهاجر گفت: تعریف کن! چه خبر؟

ابن مهاجر گفت: پول ها را به مدینه بردم و به هر یک از خاندان مبلغى دادم و قبض رسید از دست خط خودشان گرفتم غیر از جعفر بن محمد علیه السلام.

وقتی سراغ ایشان را گرفتم، در مسجد مشغول نماز بود. پشت سرش نشستم، او تند نمازش را به پایان برد و بى آن که من سخنى بگویم به من گفت: اى مرد! از خدا بترس و خاندان رسالت را فریب نده که آنها سابقه نزدیکى با دولت بنى مروان دارند وهمه ( براثر ظلم) نیازمندند.

من پرسیدم: منظورتان چیست؟ آن حضرت سرش را نزدیک گوشم آورد و آن چه بین من و تو بود، باز گفت.

مثل این که او سومین نفر ما بود.

منصور گفت: اى پسر مهاجر، بدان که هیچ خاندان نبوتى نیست مگر این که در میان آنها محدثى (فرشته‌اى از طرف خدا که با او تماس دارد و اخبار را به او خبر مى‌دهد) هست و محدث خاندان ما جعفربن محمد علیه السلام است.

داستان که به اینجا رسید، پدرم منقلب شد و به فکر فرو رفت و درباره خاندان پیامبر تجدید نظر کرد و همین (اقرار دشمن) باعث شد که ما به تشیع روى آوریم.11- اصول کافى، ج 1، ص 475.

منبع سایت تبیان 

/ 1 نظر / 18 بازدید
احمد

ز احمد تا احد يک ميم فرق است جهاني اندرين يک ميم غرق است يقيناً ميم احمد ميم مستي است که سرمست از جمالش چشم هستي است ز احمد هر دو عالم آبرو يافت دمي خنديد و هستي رنگ و بو يافت اگر احمد نبود آدم کجا بود خدا را آيه اي محکم کجا بود چه مي پرسند کاين احمد کدام است که ذکرش لذّت شرب مدام است همان احمد که آوازش بهار است دليل خلقت ليل و نهار است همان احمد که فرزند خليل است قيام بت شکن ها را دليل است همان احمد که ستّارالعيوب است دليل راه و علّام الغيوب است همان احمد که جامش جام وحي است به دستش ذوالفقار امر و نهي است همان احمد که ختم الانبيا شد جناب کنت و کنزاً مخفيا شد همان اول که اينجا آخر آمد همان باطن که بر ما ظاهر آمد همان احمد که سرمستان سرمد بخوانندش ابوالقاسم محمــــــد (ص) محمد ميم و حاء و ميم و دال است تدارک بخش عدل و اعتدال است محمد رحمة للعالمين است کرامت بخش صد روح الامين است محمد پاک و شفّاف و زلال است که مرآت جمال ذوالفقار است محمد تا نبوّت را برانگيخت ولايت را به کام شيعيان ريخت ول