نکته های کوچک زندگی

 پسرم، چگونه می توانم کمکت کنم که ببینی؟
 بیا تو را روی دوشم بنشانم.
 آن وقت دورتر از من می بینی.
 آن وقت به جای هردومان می بینی.
 حالا تو به من بگو چه می بینی؟متفکر


 •
با مردم همانگونه رفتار کن که دوست داری با تو رفتار کنند
 • فرق میان موسیقی شوپن، موتسارت و بتهوون را یاد بگیر
 • در روز تولدت درختی بکار
 • سالی یکی دوبار خون اهدا کن
 • دوستان تازه پیدا کن، اما دوستان قدیمی را عزیز بدار
 • راز نگه دار باش
 • زیاد عکس بگیر
 • هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه تازه‌ای اتفاق می افتد
 • بی درنگ برای دیگران یادداشت تشکر بفرست
 • شادی ها را به فردا نینداز
 • وقتت را برای یاد گرفتن »حقه های تجارت «تلف نکن. در عوض خود  تجارت را یاد بگیر
 • نگذار بدخلق شوی
 • بعد از مصرف، در خمیر دندان را ببند
 • رأی بده
 • عزیزان خود را با یک هدیه کوچک غیر مترقبه شاد کن
 • دیگران را ملامت نکن . مسئولیت های زندگیت را خودت بپذیر
 • حداکثر استفاده را از شرایط بد بکن
 • همه لباس هایی را که ظرف سه سال گذشته نپوشیده ای، به  خیریه ببخش
 • طوری زندگی کن که هروقت فرزندانت خوبی، مهربانی و بزرگواری  دیدند، به یاد تو بیفتند
 • از شوخ طبعی ات برای خنداندن استفاده کن، نه برای سوء استفاده


 

/ 0 نظر / 2 بازدید