نکته های کوچک زندگی

 پسرم، چگونه می توانم کمکت کنم که ببینی؟
 بیا تو را روی دوشم بنشانم. آن وقت دورتر از من می بینی.
آن وقت به جای  هردومان می بینی. حالا تو به من بگو چه می بینی؟

 • هر روز به سه نفر اظهار ادب کن
 • دست کم سالی یک بار طلوع آفتاب را تماشا کن
 • سالروز تولد دیگران را به خاطر بسپار
 • با صمیمیت دست بده
 • از عبارت «متشکرم »زیاد استفاده کن
 • نواختن یک ساز را یاد بگیر
 • در هر بهار گلی بکار
 • کمتر از درآمدت خرج کن
 • اتومبیل ارزان قیمت سوار شو، اما بهترین خانه ای را که در توان داری بخر
 • کتاب های خوب را بخر، حتی اگر نخوانی
 • خود را و دیگران را ببخش
 • بی هیچ علت خاصی بگذار بهت خوش بگذرد
 • هر وقت احساس کردی استحقاقش را داری، درخواست ارتقاء کن
 • در مبارزه ضربه اول را بزن، محکم هم بزن
 • قرض هایت را زودتر پس بده
 • بعضی اوقات به دیگران یاد بده
 • بعضی اوقات از دیگران یاد بگیر
 • یک بار در زندگی اتومبیل کروکی بخر

 ادامه دارد ...

 منبع: کتاب نکته های کوچک زندگی،اچ جکسون براون، ترجمه زهره زاهدی

/ 0 نظر / 4 بازدید