نامه‌های حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه 2

نامه‌های حضرت علی(ع) در نهج‌البلاغه2 

«به مردم کوفه بعد از فتح بصره»
«تشکر امام (ع) از مردم کوفه» 

پس از فتح بصره امیر سپاه / علی مرد میدان آوردگاه
نوشت او یکی نامه بر کوفیان / به قصد تشکر بر آن مشفقان
شمار را خدا اجر بی حد دهد / شما را ز اندوه و غم وارهد
زنیکوترین بخشش وجود خویش / شما را به ره آورد جمله پیش
که بشنیده امر مرا بی‌درنگ / شده یاور دین یزدان به جنگ 
درآمد ز پا شدمن بدخصال / شکستی بدید از نبرد و جدال

/ 0 نظر / 28 بازدید