ضرب المثل‌های جهان


   آب را که، آسیاب نمی‌گرداند. «اسپانیایی»
   آب که از «سر» گذشت، چه یک نی، چه صد نی. «ایرانی»
   آب در شیر کردن. «ایرانی»
   آب دریا را از هر کجایش بچشی شور است. «اسپانیایی»
   آب کثیف چیزی را پاک نمی‌شوید. «ایتالیایی»
   آب رودخانه را خویش برد بهتر از بیگانه است. «ایرانی»

ادامه دارد...

منبع: کتاب ضرب‌المثل‌های جهان، ح - رحمت‌نژاد

/ 0 نظر / 3 بازدید