اسرار آل محمد (علیهم السلام) «قسمت اول»

سخنان پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله) در آخرين لحظات

گريه حضرت زهرا (عليهاسلام) هنگام وفات پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله)

سليم مي‌گويد: از سلمان فارسي شنيدم كه مي‌گفت: در مرضي كه پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) از دنيا رفت نزد آن حضرت نشسته بودم. حضرت زهرا(عليهاسلام) وارد شد و چون حال ضعف پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) را ديد بغض گلويش را گرفت بطوري كه اشك بر گونه‌هايش جاري شد.

پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله)فرمود: دخترم، چرا گريه مي‌كني؟ عرض كرد: يا رسول الله، بعد از تو بر خودم و بر فرزندانم از بي‌اعتنايي مردم و تضييع حقمان مي‌ترسم.

آل محمد(صلي‌الله‌عليه‌وآله) منتخبين خدا در زمين

پيامبر(صلي‌الله‌عليه‌وآله) در حاليكه چشمانش اشك آلود شده بود فرمود: اي فاطمه، مگر نمي‌داني ما اهل‌بيتي هستيم كه خداوند براي ما آخرت را بر دنيا ترجيح داده و فنا را بر همة خلقش حتمي نموده است.

خداوند تبارك و تعالي توجهي به زمين نمود و مرا از ميان آنان انتخاب كرد و به پيامبري برگزيد. سپس براي بار دوم توجهي به زمين نمود و همسر تو را انتخاب كرد، و به من دستور داد تا تو را به ازدواج وي در آورم، و او را به عنوان برادر و وزير و وصيّ و جانشين خود در امّتم قرار دهم.

پس پدر تو بهترين انبيا و رسولان خداوند است، و شوهر تو بهترين اوصيا و وزيران است، و تو اول كسي از خاندان من هستي كه به من ملحق مي‌شوي.

سپس خداوند توجّه سومي به زمين كرد و تو را و يازده نفر از فرزندانت و فرزندان برادرم و شوهرت را كه از نسل تو هستند[1] انتخاب نمود.

معرفي دوازده امام(عليهم‌السلام)

پس تو سيّده زن‌هاي اهل بهشت هستي، و دو پسرت حسن و حسين دو آقاي جوانان اهل بهشتند، و من و برادرم و يازده امام - كه جانشينان من تا روز قيامت هستند - همگي هدايت كننده و هدايت شده‌ايم.

اولين نفر از جانشينان پس از برادرم، حسن است و بعد از او حسين و سپس نه نفر از فرزندان حسين، كه در بهشت در يك منزل خواهند بود. منزلي از منزل من به خدا نزديك‌تر نيست[2]، و سپس منزل ابراهيم و آل ابراهيم است.

كرامت خداوند به حضرت زهرا (عليها‌سلام)

دخترم، آيا نمي‌داني از جمله كرامت‌هاي خداوند بر تو آن است كه تو را به ازدواج بهترين امتم و بهترين اهل‌بيتم در آورده است. او كه در قبول اسلام از همه پيشتر، در حلم و بردباري از همه بالاتر، در علم از همه بيشتر، روحش از همه بزرگوارتر، زبانش راستگوتر، قلبش شجاع‌تر، دستش بخشنده‌تر، نسبت به دنيا از همه زاهدتر، و در كوشش و جديّت از همه شديدتر است.

حضرت زهرا(عليها‌سلام) از آنچه پدرش فرمود مسرور و خوشحال شد.

منبع: ترجمه كتاب سليم بن قيس هلالي، اسماعيل انصاري زنجاني خوئيني، قم، دليل ما، چهاردهم، 1387، حديث 1، ص

[1] . يعني اين انتخاب شدگان كساني‌اند كه پدرشان علي (عليه‌السلام) و مادرشان فاطمه (عليهاسلام) باشد. و بنابر اين شامل ساير فرزندان اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) كه از همسران ديگر حضرت بوده‌اند نمي‌شود.

[2] . منظور در اينجا يا منزلت و مقام بهشتي حضرت است كه از همه نزد خداوند مقرب‌تر است، و يا منزل و خانه بهشتي است كه از نظر شرائط معنوي و محبوبيت به درگاه الهي بر سايرين برتري دارد.

 

/ 0 نظر / 23 بازدید