بزرگداشت مقام معلم

 

ستایشگر معلمی هستم که

اندیشیدن را بیاموزد

نه اندیشه را

 

 

12 اردیبهشت، روز معلم بر تمامی معلمان و اساتید گرامی مبارک باد!  

این دو شعر را تقدیم تمام اساتیدی می‌کنیم که با همت بلند خویش روشنائی‌بخشِ شب‌های تار جهالت و نادانی هستند:

 می‌توان در سایه آموختن  

                             گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد یاد آموختیم
                             پس سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم
                             از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم، چون کنم توصیف تو
                              چون خدا، مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما  
                                ای به طوفان جهالت نوح ما

یک پدر بخشنده آب و گل است
                                   یک پدر روشنگر جان و دل است

 لیک اگر پرسی کدامین برترین؟
                              آنکه دین آموزد و علم یقین

  «شهریار»

 

*****

 

ما به جشنت ای معلم شاد وخندان آمدیم       روز تجلیل مقامت را به میدان آمدیم

دسته های گل به دست ازباغ عرفان آمدیم       تهنیت گفتن برایت ازدل وجان آمدیم

                                  مرحباگویان ترا مدح و ثنا‌خوان آمدیم

ای که باشد راز دانش نقش درسیمای تو        حکمت وپنداست هریک نکتهء زیبای تو

افتخار مملکت از گوهر والای تو                      وارث علم پیامبر از یکی اسمای تو

                               
  با امید تو بسوی این دبستان آمدیم

ای معلم نام پاکت آیت آدمگری                          با کمال نام خو
د جان را عجب میپروری

پادشاهان ازتومی یابند ملک و سروری                  ای که از وهم وگمان ما بس بالا تری

                               در چنین محفل به پاس تو شتابان آمدیم

مشعل تابان عرفان را چو بر افروختیم                    خرمن جهل وجهالت را سراپا سوختیم


دانش وعلم و هنرهایی که ما اندوختیم                 حرف حرف ونقطه نقطه ازشماآموختیم

                                 زان سبب جشن ترا تبریک‌گویان آمدیم

جسم وجانت ازگزند روزگاران دورباد                    خانه‌ی نام نشانت تا ابد معمور باد

هرکه بدبین تومی باشد چشمش کورباد         دوستانت دایماً اندر جهان مسرور باد

                                 اینچنینت خواسته از ذات رحمان آمدیم


                                 
     شعراز عبدالفتاح "فنا" سمنگانی


 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید